Tím Centra reprodukčnej medicíny v Banskej Bystrici

 

 

 

LEKÁRI

 

 

MUDr. Peter Krajkovič
Vedúci lekár

 

MUDr. Jana Mlynárčiková
lekár gynekológ

 

MUDr. Lenka Šváčová
lekár gynekológ

 

MUDr. Lenka Rosová
lekár gynekológ

 

MUDr. Katarína Starovecká
lekár gynekológ

 

MUDr. Tibor Bielik PhD.
lekár gynekológ – odborný konzultant. Individuálnu konzultáciu si možno dohodnúť prostredníctvom MUDr. Petra Krajkoviča.

 

MUDr. Jana Mačičáková
lekár anesteziológ

 

MUDr. Jana Gulasová
lekár anesteziológ

 

MUDr. Anna Mašírová
lekár anesteziológ

 

KOORDINÁTORKY A SESTRY

Mgr. Dominika Ivicová
koordinátorka, pôrodná asistentka

 

Mgr. Zuzana Majerová
zdravotná sestra

 

Bc. Dominika Dudášová
pôrodná asistentka

 

Eva Lehocká
anesteziologická sestra

 

Anna Papánová
anesteziologická sestra

 

Ľubica Horvátová
anesteziologická sestra

 

Denisa Halajová
anesteziologická sestra

 

MANAGEMENT

Ing. Ján Šupala
konateľ spoločnosti

 

LABORATÓRIA EMBRYOLÓGIE A ANDROLÓGIE

Mgr. Jozef Molčan
andrologický laborant

 

Mgr. Jozef Suja
andrologický laborant

 

Mgr. Michaela Budinská
embryologický laborant

 

Mgr. Angelika Belovecová
embryologický laborant

 

Mgr. Miriama Zaťková
embryologický laborant

 

Katarína Bošeľová
recepčná

 

Nora Bombiczová
upratovačka

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO CRM BB